POLKAS logo

Ułatwiamy sprzedaż

Logowanie | Rejestracja | Koszyk (0)

Telefon12 634 05 44
GG3058831 (połącz)
Skype POLKAS (połącz)
Wyszukiwarka:
Urządzenia fiskalne

Nasi partnerzy

Obsługa sieci sklepów- jak dopasować rozwiązanie do konkretnej struktury placówki?

Obecny rynek dostarcza wiele rozwiązań informatycznych i systemów zarządzania handlem detalicznym. Obsługa sieci sklepów powinna przebiegać wg określonych schematów organizacyjnych.
 
Jak zatem dopasować oprogramowanie do sposobu organizacji sieci sklepów i do określonej struktury tak,  aby kompleksowo wspierać pracę we wszystkich ważnych obszarach?

W tym przypadku system powinien być przejrzysty i funkcjonalny, powinien umożliwić prowadzenie ewidencji sklepów, gromadzenie i analizę danych z poszczególnych placówek oraz centralne zarządzanie ich pracą. To niezwykle szeroki wachlarz potrzeb dla zarządzających zarówno sklepami własnymi jak i franczyzowymi. Niezależnie od tego, odpowiednie rozwiązanie powinno mieć możliwość konfiguracji tak, aby dostosować system do odpowiedniego profilu sieci handlowej. Obsługa sieci sklepów może przebiegać wg zróżnicowanych schematów: sklepy mogą działać zarówno w oparciu o model scentralizowany jak i model autonomiczny.

Poniżej przedstawiamy kilka rozwiązań i schematów  stosowanych w sieciach sklepów i zalecanych przez naszą firmę:

- oprogramowanie PC Market 7 z modułem zdalnego zarządzania cenami na kasach -  przeznaczony dla sieci sklepów wyposażonych w kasy fiskalne. W tym przypadku rolę centrali dla kas sprawuje PC Market 7 a poszczególne placówki handlowe w sieci mogą skorzystać z jego funkcjonalności i dostępnych modułów.

- oprogramowanie PC Market 7 w centrali i Mini Market w sklepach – przeznaczony dla sieci sklepów, przy czym poszczególne sklepy zachowują pewną autonomię i mają możliwość  prowadzenia  samodzielnej sprzedaży,  połączonej  z obsługą zaplecza magazynowego.
W tym przypadku PC Market 7 zainstalowany jest w Centrali a oprogramowanie Mini Market w poszczególnych sklepach sieciowych.

- oprogramowanie Konsola Kupca w centrali i PC Market 7 w sklepach - jest rozwiązaniem dla sieci sklepów, zrzeszających sklepy własne lub franczyzowe o różnym stopniu autonomii. Konsola Kupca  w tym przypadku umożliwia zarządzanie placówkami, które wyposażone w PC Market mają możliwość działać w oparciu model zarówno scentralizowany, jak i autonomiczny. Konsola Kupca zarządza siecią  i podsieciami sklepów, wyposażonymi w lokalne centrale, pracujące na programie PC Market.

- oprogramowanie Konsola Kupca w centrali i PC Market w centralach lokalnych - to rozwiązanie dedykowane dla większych sieci sklepów. Konsola Kupca w centrali w połączeniu z PC Market 7 w lokalnych centralach oraz oprogramowaniem Mini Market na poszczególnych sklepach zapewnia pełną centralizację sieci. Centrala nadzoruje pracę poszczególnych lokalnych central a te z kolei mają całkowitą kontrolę nad poszczególnymi placówkami handlowymi.

 

Poszczególne składowe systemu dla sieci placówek handlowych zapewniają:

Konsola Kupca - umożliwia personelowi centrali zarządzanie kartotekami towarowymi, cenami, promocjami, zbieranie danych i pełne zarządzanie różnymi typami placówek handlowych.

PC Market 7 -  umożliwia zarządzanie zarówno placówką niezależną bądź skupioną w luźnej franczyzie.

Mini Market 7 – umożliwia samodzielne prowadzenie sprzedaży, inne procedury takie jak zamawianie, przyjmowanie towaru są uproszczone i zminimalizowane. Cała uwaga personelu ma być ukierunkowana na sprzedaż i obsługę klienta.

Powrót

Newsletter

Chcesz dowiedzieć się jak zwiększyć sprzedaż i ograniczyć koszty? Zapisz się do newslettera